Conținutul se actualizează ori de câte ori primim colaborări

Explorează: genul fantastic în (mai) toate formele sale de manifestare artistică.

Conține: proze (românești sau traduceri), articole de teorie și critică literară, recenzii și prezentări de carte, interviuri, reportaje și prezentări de evenimente, cronici de film și de teatru, cronici muzicale, arte vizuale.

Tolerează: tonul polemic. Dar nu-l consideră obligatoriu sau necesar.

Nu admite: materialele care depășesc limitele bunei cuviințe sau încalcă legea.

UtopIQa nu-și însușește în mod automat opiniile colaboratorilor. Răspunderea pentru conținut aparține autorilor.