Etichete

2023, Poezie | 0 comentarii

Etichete

 

Nu e de ajuns

să-mprospătezi contextul

cu astrograme trucate,

inima își caută esența

în respirația fiecărei litere,

în tiparul fiecărui nume,

în notele de subsol încrustate

pe cord deschis.

 

Cel care vine din întuneric

te va amăgi cu

ritualuri sălbatice

și resturi de viață boemă.

 

Sub etichete însăilate aleatoriu

vei descoperi stări cu

restricții la sinceritate

și la buna-credință.

 

Vei înnopta departe de

propria ta viziune nubilă,

dar cât mai aproape

de-un argument final.

 

 

Înțelegere

 

Am cugetul liber

dar sunt ținută în frâu

de sinele meu,

douăzeci și patru de ore

supravegheată de

gardianul binelui.

 

Am restricții la tristețe,

la plictiseală

și la alte derapaje

instinctuale.

 

Am înduioșat scrisul

și el dă un plus de

înțelegere

spiritului înverșunat,

de aici certitudinea

și mulțumirea

de fiecare zi.

 

 

Gura leului

 

Mâinile tale nervoase

mă găsesc la mare distanță

de nostalgie,

un cifru uitat,

blocat de rugină,

îți este rival.

Numărul înscris cândva

pe umărul drept

nu te mai recunoaște,

drept e să te întorci

cu o mie și una de fețe

pe urmele adevărului?

 

Nu te-a chemat nimeni

să modifici frecvența erorilor,

gândul e liber și vag,

apare și dispare pe neașteptate,

ca un oftat sau ca un urlet.

 

După atâta nesiguranță

singurătatea nu are nevoie

de haine de schimb.

 

Am adunat straturi

de așteptare cromatică,

aderente iluziilor,

am pus la păstrare

un florilegiu dramatic

în care

gura leului este când floare

când clește atroce.

Autor