Canonul brâncușian

2023, Special | 0 comentarii

Iată Răspunsul către cei ce susțin că Brâncuși rămâne: 1. inanalizabil, 2. inclasabil, 3. nu i se cunosc izvoarele și 4. nu are filiație (… citind Retrospectivele din 1995, Paris și Philadelphia)!

Codul Brâncușian își desfășoară ecuațiile în Simboluri theometrice(Spirala logaritmică fără început și fără de sfârșit, Anch-ul, Za-Moksha, Purusha, Laminina, Cercul generator al Torului Genezei, Anahata etc.),așteptând Măsurarea,ObservatorulConștiința!…O lumină ce strălucește cuminecător la întâlnirea cu Hermes.Opera sae un arhetip energetic,hologramă fractalică a Spiralei Genezei, descifrabilă prin Matheseosophia Artei (vezi Pius Servien)…

Acesta (Pius Servien), românul ignorat de câteva generații, atrăgea atenția că:

„Timp de milenii, oamenii n-au reușit să întemeieze o Estetică (matematică, n.n), în ciuda insistenței cu care s-au ocupat de probleme de acest ordin și a succeselor mereu crescânde obținute în celelalte științe, deoarece aproape niciodată nu se întâmplă ca același om să aprofundeze în mod suficient cele două domenii la fel de necesare pentru acesta: cel al Artei și cel al Științei”… Iată că Brâncuși este acest Om,chemat de Arhitectul divin să revelezeSpirala autosimilarității „fără început și fără de sfârșit”…Însă, lipsa instanței „Pinealice” până azi ne-a privat de revelarea Operei sale, ceevocă celui trezit ideea:Tat tvam asi!… (Acesta ești Tu!)…  

Decriptare: Holograma fractalică a Spiralei Mirabilis este obținută dacă rotim curba în cauză pe tangenta sa, astfel Centrul Spiralei (Osia) se mișcă pe o linie dreaptă (la Târgu Jiu aceasta, virtual, leagând vortexurile, înălțimile celor Trei Elemente-Cote)…Aici deslușim intuiția genială a lui Constantin Brâncuși!… Vestea Sa!

Armonizarea între înălțimile celor Trei Elemente-Cote („Masa”, „Poarta”, „Coloana”) precum și a distanțelor atât la sol (abscisă) cât și între vârfurile lor (pe vectorială) este realizată de Brâncuși în spiritul Spiralei Genezei, o Curbă logaritmică de tip Bernoulli, echiangulară, dirijată de divinul Număr al lui Euler (e = 2,718281828…)… unde „rația” este: I = eκθiar e = I1/κθ.

Spiralaechiangulară de la Târgu Jiu ne arată că fiecare segment de rază abscisială ori rază vectorială al Ei va fi mai larg decât precedentul segment, „precum sus și jos”, într-o progresie geometricăa unei „rații”, a kaliogenezei.Ecuația osialăfiind:rv = av(eκθ)n= av(I)n  n =180… I =eκθ… Așa încât curba crește, dar(atenție!) nu-și schimbă Forma! („eadem mutata resurgo”!);nu are nici început și nici sfârșit!… susținând autosimilaritatea:I =eκθ

La fel, înălțimile celor Trei Elemente („Masa Tăcerii”, „Poarta Cerului” și „Coloana fără de sfârșit”) vor spori cu aceeași rație” amintită[I = σ x (p180)ν], unde „σ” (5,67W/m2), este constanta energiei radiate de corpul negru, zisă Stefan–Boltzmann, și  (p180)ν, ultima „pantă” a SpiraleiBrâncuși (raxtgθ0),a180-a, la puterea: ν = αgd/10

Vorbim de un șir de Numere ai cărui termeni sunt media geometrică a termenilor vecini:    Poarta2 (înălțimea sa) = Masa x Coloana…(5,1416522 = 0,9020416m x 29,307507m)…Astfel se așează theometric și distanțele dintre cele Trei Elemente („pante”): 46,7622m- până la „Masă”… 266,5448m- până la „Poartă”… 1519,30116m- până la „Coloană”… p180 = 1,030229 x10137m…este ultima „pantă” a Spiralei; iar  κθ = ln(I) = 1,74046919…echiangularitatea…Șirul de Numere Brâncușian – vezi teoria Strunelor – desemnează, astfel, fundamentul Creației, universul fiind o hologramă imensă susținută informațional de inseparabilitate.

Iar toate acestea sub corola principiului al II-lea, al corespondenței, din Kybalion: „ceea ce este sus, este ca și ceea ce este jos, spre a împlini minunea”. Prin Templul Omului de la Târgu Jiu dumirim, trezindu-ne în sfârșit, că un cuantum de energie electromagnetică, încetinind, devine particulă, are masă („a Tăcerii”), dar menținându-și calitățile ondulatorii… Suntem cristale, fire, de lumină și mult, mult gol… Altfel spus, frecvențele Operei Sale dispun simultan de proprietăți corpusculare (cele Trei elemente-pante, ale privelnicului), dar și ondulatorii (Spirala Mirabilis, cea rezevată numai Vederii!)… Așadar: Obiecte, pentru profani, însă, dincolo, o simetrie a unor „câmpuri energoinformaționale”, pentru inițiați.

Nu întâmplător kaliogeneza (coeficientul de creștere/descreștere al Mirabilei Curbe), circumscrie egalitatea: I=153e/[αc x (cosθ0)αs/αgd)]… unde întâlnim: constanta de cuplaj a interacțiunilor electromagnetice c), constanta gravitodinamică gd),(drept mesaj atlant al Piramidei Khu!), constanta interacțiunilor nucleare tari s), dirijate, toate acestea de la numitor, de Bagheta Spiritului absolut, adică Numărul lui Euler (e)prin Conștiința Omului, anume Cei 153 Pești” Pithagoreeni… Za-Moksha – Calea Mântuirii, a Eliberării!

Spirala enneadică, autosimilară, Brâncușiană, simbol al creării Lumii, are calitățile:

  1. 1. Plonjează etern din „Vidul Punctului”, deci este „fără început și fără sfârșit”… Esențială rămâne aflarea Centrului!Punctul lui Brahma!
  2. Factorul de scală:aa =(αgdx e) x105 = 46,762116m (distanța virtuală de la „Punct” la Anahata, la „Masa Tăcerii”, Centrul Iubirii și Compasiunii al celor 12 Petale nelocuite”). Acest factor de amploare al Spiralei (aa), în Inch, înseamnă: 1838,68!… Semnificând Raportuldintre masa neutronului și masa electronului, răspunzătorde echilibrul energetic al universului.
  3. 3. Factorul (av), cel de pe raza vectorială av = aa x105/cosθ0= 46,7708..cosθ0 =ra/rv.
  4. 4. Raza abscisială a Spiralei (ra)… Este „Calea Trezirii Omului”!…Za-Moksha!… Axa de echilibru… Aici e vorba de acoperirea doar a unei jumătăți/semicerc din circumferința Cercului Generator al Torului Genezei, după care Spirala logaritmică a Creației se resoarbe (vezi Brahma!) către „Punctul Zero”. ra = aa x I180  = 5,3407075 x10137 Ea leagă baza „pantelor”… rădăcinile!

5.Raza vectorială, (rv):  rv = av x (eκθ)180  = av x I180…  aceasta este ecuația fundamentală a Spiralei logaritmice a Genezei.Ea leagă vârfurile „pantelor”, fiind Unda, starea ondulatorie

6.Unghiul polar al Spiralei Creației. Unghiul (θ0 = 1,10510) este legătura celor două raze (abscisa și vectoriala), fiind Unghi de difuzie al Genezei…tgθ0 = 0,0192908554… pe când:tgθ0= (1/4)/(12,96)… o diviziune a unui unghi de o secundă trigonometrică (1.296.000’’)… Raportul Înălțime/Bază în cadrul Conului drept (având unghiul vortexului 2θ0) în care, virtual, se înscrie Spirala Genezei este: 4 x 12,960 = 51,840… vezi Platon, Republica, Eugenia!

  1. 7. Unghiul de tangență, tg(t0) = 90,2370 … tg(t0) = k din ecuația: I = eκθ.κθ = 1,74046919.
  2. 8. Constanta kaliogenezei(I)… I = eκθI = 137,036/17√2… Ea creionază „Rația” geometrică de creștere a Spiralei logaritmice de tip J. Bernoulli, a Spiritului absolut… (Spirală revelată, hologramic în fractal, la „Templul Conștientizării Prezenței”, celde la Târgu Jiu).I = 5,70001700423…Amintim că: I = 137,036/17√2… ori I = ln(137,036)/(17π x lPl)… deci: Sommerfeld, jumătatea cercului Generator al Torului Genezei, lungimea Planck…sau I =1/c17√2)… I = (4πε0ħc)/(17e2√2)e2 reprezintă (1,602176487 x10-19)2sarcina elementară a electronului la pătrat, în același timp este: log(369), legătura cuN.Tesla!… log(369) = e2.

Ea (kaliogeneza) intră în Șirul geometric:  avI0,  avI1,  avI2,  avI3,  avI4, ……………. avI180.

  1. 9. „Cotele” (la Târgu Jiu, Cele Trei!) și raportul dintre abscisă și vectoare:cosinus(θ0). I/N = 2e xκθ(cosθ0)√3… Kaliogeneza (I), apoi „N” ce desemnează Numărul lui Avocadro (6,02214 x1023), unitatea cantității de substanță, numărul particulelor constituente (atomi) într-un mol/gr, în diviziune inversul unității atomice de masă, apoi,Euler șiκθ,echiangularitatea spiralei logaritmice și cosinusul… Pantele: pn = aan x tgθ0 … n de la 1 la 180… La Brâncuși, primele Trei!

Așadar, proprietățile Spiralei Genezei de la Târgu Jiu consonează cu:

– dimensiunea răsucirilor crește cu rația geometrică „I” (kaliogeneza), însă, atenție! Forma rămâne neschimbată … Eadem mutata resurgo!

– creșterea este geometrică: I, I2,I3, I4………..I180.

– parametrul aa  = (αgdx e) x105   este cel ce determină amploarea cât și direcția…αgd = 1/5813.

– unghiul t0 = 90,2370 … realizat de tangenta la orice punct al spiralei logaritmice cu vectorul radius la punctul de tangentă este constant…  tg(t0) = k din ecuația: I =  eκθ.κθ = 1,74046919.

– în orice loc din Natură în care expansiunea sau compresia se contopesc cu rotația, apare o spirală logaritmică!…„Spirală a Genezei”… Aici tutelează Numărul lui Euler (e), iar,  odată cu El,progresia geometrică a kaliogenezei (I), căci: I =eκθcând: e = I1/κθ.Să reținem! I = (e x αc)/(κθx 2cosθ0), iar: e = (I x κθx 2cosθ0)/αc…αc = 1/137,036… κθ = ln(I).

– reacția Fuziunii nucleareexpandează logaritmic!… O aflăm în Soare și în miliardele de Stele ale Văzduhului, în procesul Nucleosintezei primordiale,temei al Genezei Vieții pe Pământ, în primele circa 570 secunde, deslușite, metaforic, în cele „Șapte zile” ale Facerii” (o zi desemnând divizionar produsul: (e x c) în secunde cosmice!)… cândraportul dintre numărul de protoni și numărul de neutroni: npr/nn = e-Δmc2/kT urcă de la 1 la 7… Vezi,cum cele 7 Chakre!…

Fuziunea nucleară din Astre reprezintă scenariul când 2 nuclee atomice de Hidrogen (respectiv deuteriul 2H și tritiul 3H) reacționează, în anumite condiții speciale, pentru a forma un nou nucleu mai stabil, mai greu, cu masă mai ridicată față de nucleele inițiale, adică un atom cu 2 protoni, numit Heliu 3He, proces care presupune o degajare imensă de energie, de lumină și farmec ce favorizează Viața, minunea minunilor.

Legea statistică Maxwell-Boltzmann, în mare a evoluției raportului dintre numărul de protoni și numărul de neutroni, revelează ecuația: npr/nn = e-Δmc2/kTunde apar: Numărul lui Euler (e), al creșterii/descreșterii logaritmice a Genezei, mutațiile energetice (-Δmc2), constanta termodinamică Boltzmann (kB = 1,380649 x 10-23 J/K) și (T) temperatura Kelvin din sistemul de echilibru termodinamic, sistem ce mai cuprinde: volumul, entropia, presiunea etc.

Introducând parametrii în egalitatea e-Δmc2/kT, adică: Numărul Euler (e = 2,718281828),mc2 = E = 19,560916747J (Energia Planck-Einstein) și kB = 1,380649 x 10-23 J/K, descoperim că e-Δmc2/kT = e-14,167914 = 7,029964464… Mai departe: npr/nn = e-Δmc2/kT= (9 x I)/αc… așadar, deducem că: I  = (αcx e-Δmc2/kT)/9

Din cele de mai sus, vedem comuniunea între: Fuziunea nucleară din Soare și din miliardele de Stele ale Văzduhului, Lumină, prin constanta de cuplaj a interacțiunilor electromagnetice c = 1/137,936), Enneada Sphinxului (9), constanta Boltzmann (kB = 1,380649 x 10-23 J/K), Energia Planck-Einstein (mc2 = E = 19,5609167J) și progresia geometrică a kaliogenezei (I), cea de la Templul Trezirii Omului, Templul lui Brâncuși.

E bine de amintitcă reacția în lanț a Nucleosintezei primordiale merge, în etape, în herme, până la atomul de Fier  ce are 26 protoni (nu întâmplător Numărul lui IHWE!).

– de altfel,corelat și cu Fisiunea nuclearăpământească, de data aceasta, cu Dezintegrarea radioactivă, avem a descoperi, prin Timpul său de înjumătățire că: e1/2 =1,64872127. e1/2 = I x π2 x 29,307086, firește în diviziune, că doi parametri esențiali ai Spiralei logaritmice a Genezei de la Târgu Jiu:  kaliogeneza (I) și Înălțimea Coloanei” (29,307086 m) au tangență cu Ecuațiile Fisiunii nucleare.

Necesareca Holograma să circumscrie Trei raze”: învăluirea abscisială, coregrafia vectorialei și descifrarea acestora prin a III-a: Pineala Observatorului!… Însă, lipsa instanței „Pinealice” până azi ne-a privat de revelarea Operei, ce evocă celui trezit ideea: Tat tvam asi!… (Acesta ești Tu!)… Acesta ești Tu, Omule!…Verigă a Mântuirii… Za-Moksha!… Soluția: Matheseosophia Artei!…

Unicitatea Operei ține, așadar, de: Energia Formei, aici„Spirala Mirabilis”, arătată prin: Unghiul Polar (1,10510), rația de expansiune geometrică (I), Numărul lui Dumnezeu (137,036), Numărul Euler (e), constanta StefanBoltzmann (σ), constanta Sommerfeld (αc) constanta Boltzmann (kB = 1,380649 x 10-23 J/K), Energia Planck (mc2 = E = 19,56091J), lungimea de undă Compton c), Fuziunea nucleară din Stele, constanta gravitodinamică (αgd), Fisiunea nucleară, raza protonului și consonanța cu Legea Hubble (hex= H0d… I = hex/4).

Consecință: Brâncuși e hermeneutizabil în Cheia Esteticii matematice, chemat de Arhitectul absolut să reveleze Holograma Spiralei autosimilarității „fără început și fără de sfârșit”, izvorul Operei fiind Ascultarea celestă (!), într-o „filiație inversă” a Celor ce se întorc la Pithagora!

Autor