poem de dimineață

2023, Poezie | 0 comentarii

poem de dimineață

stau pe o bancă veche

cu o singură scândură

și mă uit la măturătorii care încarcă

mașina de gunoi

 

de s-ar găsi cineva să curețe sufletul

s-arunce tot ce fermentează

să rămână curat ca un poem al darurilor

de borges

tot mai multe fețe îmbătrânite

tot mai mult păienjeniș peste cer

 

în zori nu mi-ar mai fi teamă

de morțile mele proaspete

și nici de aceste versuri

care m-acoperă fără milă

ca niște lespezi

 

capcana de vise

un fum galben șerpuiește pe stradă

de colo colo trece câte un om singur

nu știu dacă există ceva mai vechi

decât moartea

 

îmi vin în minte fructul rotund

din care n-am mușcat

și toată istoria suferinței

de pe un prag pustiu

 

aș vrea să fii aici

să mă săruți cu gândul cu buzele

cu inima cu sângele cu neliniștea

cu tot ce ești dar mai ales

cu tot ce nu ești

cu buzele iar

și iar cu inima

 

în camera mea miroase a ieri

deasupra patului atârnă

capcana de vise

și cât întuneric mă plânge

la fereastra cu mere

Autor