Pitagoreica brâncușiană

2022, Articole | 1 comentariu

de Petru Solonaru

Deslușiri la Tăblița de Smarald nr.11…  

Ordinea Creației e necesarmente pe seama unui Cunoscător… Theometria fiind simultană cu Conștiința! Omul, o rezolvare a Matematicii sacre prin: densitate energetică, vibrație, iubire, frecvență, intuiție, ritm, informație, chakre, sunet și tăcere, trebuie, în sfârșit, să acceadă la înțelepciunea lumii, folosind Cheia Numărului… Aurul Gnozei se dobândește exclusiv în athanorul acestei Științe cosmice, unde se impune inspirația divină. Va fi în stare să acceadă la rânduiala transcendentă a Sa abia cântărind în chibzuință măsurile modelate de Mathesis universalis. Calea este „Ars inveniendi”…

Toth Atlantul sugerează: „Cheile sunt în Piramidă”!… Îndemnându-ne: Folosiți înțelepciunea și liberi veți fi!  „Ascultați și luați aminte, copii ai lui Khem!”… „Să știți că în piramida pe care am construit-o sunt Cheile ce vă vor arăta Calea spre viață. Da, trageți o linie de la marele chip către vârful piramidei, construită ca o poartă. Trageți încă o linie, opusă, la același unghi și direcție. Săpați și veți găsi ce am ascuns”. Am ascultat și am luat aminte că:

A…Piramidele de la Gizeh: Mikerinos (Mintaka, delta Orion!), Kephri (Alnilam, epsilon Orion) și „Khu” (Alnitak, zeta Orion!) sunt așezate, vorbind de linia care unește aparent colțurile de jos-dreapta ale pătratelor de bază ale celor trei, față de Nord, într-o înclinație de 46,7232720 ce ne dezvăluie dintru început despre unghiul Conului Precesiilor anotimpurilor pământului (pe jumătate, fiind unghiul precesiei de 23,3616360 cel derivat din ecuația: θ0 x 16 x 111,3222 = 23,3616360 unde  111,3222km este lungimea unui grad de Ecuator, pe când unghiul Spiralei Genezei, la rându-i, este θ0 =αgd = 1,311595250… Pe cer, corespondența Centurii Orionului de la dreapta la stânga…

Distanța până la Alnilam este de 1.271,32 x 1016m (în diviziune: „Calea Brâncuși” de la Arcinna Daciei!).

Linia de la creștetul Sphinxului până la vârful Piramidei Khu are 587,28174m… (de ea ne amintește în „Tăbliță” Toth Atlantul!)… Cheia, vasăzică!

Efectul de piramidă, al Formei!… ni se revelează în  raportul dintre înălțime și 3!… În cazul Piramidei Khu, „efectul ideal” (legat, acesta, de Forța Câmpului gravitodinamic!) se petrece la 49,2678877m!… de aici putem deduce ecuația: 587,2817 = 2pvac x 49,26788773 deci, presiunea densității energetice a Vidului… „Efectul” este, așadar, în vădită conexiune cu „raza tornadei gravitodinamice” (vezi Dorel Bârsan, „Mesajul atlanților”, Ed. ePublishers, 2018, pg.77): „În zona abisală din nucleul unui astru supermasiv, particulele antrenate sunt menținute de forța adițională predominantă fără să fie nevoie de materie care să exercite o forță de potențial, cum suntem obișnuiți în mecanica clasică. Existența câmpului alconic indus de rotația discului de materie difuză, menținut la mare distanță de colaps, așa cum se observă în cazul galaxiilor, presupune formarea unui vârtej (tornadă) în centrul de rotație… Raza tornadei sistemului solar rezultă din relația: Rtor. = MG/c2 x √5813/2…” La nivelul Soarelui, introducând datele: masa soarelui, constanta Newton, viteza pătrată a luminii și constanta gravitodinamică, vom afla că măsura acesteia este 79,62932x103m. Putem vorbi că și la nivelul priamidei, exact la înălțimea de 49,26788773m se instituie anaforul/torsiunea, Efectul de piramidă, al Formei!… căci: 49,26788773m =  79,62932 x103/lPl.

Așadar, distanța de 587,28174m este raza unui Cerc de Aur ce are circumferința de 3690m (deci : 3.6.9.! Tesla!). Aici, iată, ne cheamă Toth Atlantul! La această Cunoaștere!… unde log369 = e2 vorbind despre „sarcina fundamentală a electronului” (1,602176487 x10ˉ19 C) și semnificațiile sale cosmice. Formulele acestui Număr:

369 = ®/αgd x mpr/mn= (2® x17,069)/587,28174 x mpr/mn. unde *® = (Fvid)2/(c2 x αgd2 x 4√lPl/Φ)… Deci, 369 ne revelează: Raza fundamentală a Creației (®), constanta gravitodinamică a Câmpului de torsiune a Vidului (αgd), proporția dintre masa protonului și masa neutronului  (mpr/mn), Orbita galactică a sistemului solar (17,069 x1020m) în cei 233,91113355 x 106ani, Raza Cercului de Aur (369), Forța Vacuumului, Viteza luminii în vid, Lungimea Planck, Sectio aurea…Raza Cercului de Aur:

587,2817 = 2pvac x 49,26788773

587,2817 = I x Φ x 0,636772… unde 0,636772 este raportul dintre înălțimea Piramidei Khu (constanta 1/ αgd) și lungimea virtuală a bazei Khu.  Consecință, 587,2817m ne dezvăluie: raza tornadei gravitodinamice, constanta gravitodinamică, presiunea densității energetice a Vacuumului (2pvac), Viteza luminii în vid, constanta kaliogenezei (I), Sectio aurea, Orbita galactică (17,069×1020m) a sistemului solar în cei 233,91113355 x 106ani, Raza Cercului de Aur, și Numărul: (369)…

Distanțele, pe linia nord-sud, de la Khu la Kephri și de la aceasta la Mikerinos sunt, fiecare, de 348,2541m… în total 696,508m (în secțiune, raza ecuatorială a Soarelui!). Depărtarea, pe linia vest-est, dintre centrele celor trei este 547,31m… adică (2π ®)/αc… Avem aici descifrat perimetrul Cercului Generator al Torului Genezei și constanta structurii fine, cea din Câmpul electromagnetic, unde αc= π48/1023 iar 48 = logπcx1023). Linia opusă liniei de 587,28174m (ce continuă virtual distanța de la vortexul lui Mikerinos la cel al lui „Khu”) are 928,67776m, reprezentând imaginar distanța de la orbita Pământului în jurul Soarelui până la orbita lui Marte, și este egală cu aceea de la vortexul lui Mikerinos la cel al lui „Khu” pe care am amintit-o… Suma acestor două distanțe înseamnă 1855,45m (apropiată de constanta Einstein, care, alături de presiunea densității Vidului, dă constanta cosmologică), deci: 72.973,52569 inch (o diviziune a constantei structurii fine, Sommerfeld!)… S-a deslușit, la Gizh, totodată că: Vârful lui Mikerinos este pe orbita lui Mercur, vârful lui Kephri/Kaphra este pe orbita lui Venus, iar vârful lui Keops/Khu este pe orbita Terrei. Linia de la Soare la vârful lui Mikerinos are 724,8119m (se calculează: 557,493m x Fvid)… ca atare 28.500inch, și ne dezvăluie, iată, măsura jumătății măsurii kaliogenezei și totodată Raza Alcyionului, din constelația ce ne tutelează prin Numărul 25.920… cea a Pleiadelor. Depărtarea de la vortexul lui Kephri (Scarabeul!) la creștetul Sphinxului este 691,16121m și semnifică 27.182,838 inch (ascunzându-se aici constanta Euler!). Sphinxul are lungimea de 72,7195m, iar în inch 2860!… întâlnindu-ne cu  286 =  ( 25 x αc x 2ħ)/ αgd. Ce semnifică acest Număr?… – Piramida!Alchimia Spiritului (Sulful!)… Cunoaștem că aceasta desemnează Focul (alchemic), reprezentat în „Marea Operă” de către elementul Sulf (16!), ce are acei 16 electroni așezați în învelișul electronic, pe trei straturi, astfel: 2.8.6.

Relația între baza virtuală a Piramidei Khu și aceea a lui Mikerinos (107,75) este 2,144997 și descoperă raportul între 369/αgd constanta de cuplaj a Forței Chintesențiale. Piramida Mikerinos ne dezvăluie prin unghiul de sus, (39,1295780), generat de înălțimea sa (catetă), 66m, și  fața exterioară (ipotenuză) chiar pe aa = 39,129578m, o constantă a Spiralei logaritmice a Genezei, situată pe raza abscisei, factor de scală, arhetip al unei relații omogene de recurență și coeficient ce schimbă dimensiunea spiralei. În Degete, raza Creației!

Dăm seama că difuziunea cosmică (modelarea fiind lumina, mai exact fotonul propagat ce a atins un electron, vezi Compton!) se întemeiază pe câmpurile răsucite ale spiralei transcendentale… Așa putem desluși adânca metaforă a Chinei lui Lao Tse din parabola de a asculta „aplauzele” emise de bătaia unei „singure palme”… Da, aceasta devine realitate atunci când câmpul spiralic omenesc este orientat de-a lungul liniilor de forță ale celui magnetic-terestru, fiind atașat, prin dezgândurare (numai prin dezgândurare!), în acusmația planului sacru, în consecință, o singură palmă!… fără a o atinge pe cealaltă, poate trimite ea însăși Informația, Vestea, folosind câmpuri de torsiune, efectul structurilor cavitare. Astfel, între acțiune și axiune/rotire este o tainică, veșnică inseparabilitate, aflată sub minunata cupolă a Toroidului Creației, unde două corzi (raze!) „strunesc” același Sunet. Sunetul Tăcerii… asemeni în Rugăciunea fără cuvinte din Dansul Albinei. 

Avem facilitatea de a spune că puterea voinței divine se manifestă într-o codificată configurație matematică a torsiunilor…

B. Piramida „Khu” (zisă, eronat, Keops) ascunde, în fond, o spirală logaritmică Bernoulli (a Genezei!) în care „rația” este: eαgd, („Euler” la puterea constantei gravitodinamice!), iar ecuația sa ne revelează dimensiunea Forței Vidului. Ea are înălțimea de 147,8036632m, adică 5.813inch (vezi constanta de cuplaj gravitodinamică)… înălțime repartizată pe 210 trepte, plus Pyramidionul de 1,618034m (Φ!)… Însă, atenție!… Ea se sprijină pe o rocă/lespede naturală de 14m, (mai exact 13,999736m), rezultând că întreaga Piramidă are dimensiunea de 161,8034m, adică 100Φm! Extrapolând, baza pătratului din pământ trebuie să aibă lungimea de 254,264m… anume măsura magică a Inch-ului… iar perimetrul de 1.017,056m însemnând 40.000 inch sau 16x®. Astfel, debutează cu înălțimea 161,8034m, și se încheie cu Pyramidionul de 1,618034: Piatra Folosofală… Așadar, piramida Khu este tutelată de Sectio aurea! Opinie: Data construcției atlante este 10.220 î.e.n., fiind inaugurată la 24 august odată cu Sărbătoarea Misteriilor lui Osirius, în luna Mesori, zisă „Nașterea Soarelui de dincolo de soare” (Sirius!), zi în care Acesta era la Zenith, iar Eltanin (gamma Dragon) era la Nadir… Fețele ei aveau simbolul Ankh! Altfel spus: Crucea/Ankh – Punctul – sprijină Piramida! (vezi simbolul alchemic al Sulfului!). Date despre „Khu”:

1. Înălțimea Piramidei „Khu”, (147,8036632m), măsurată în inch, are deci 813Inch… exact inversul constantei de cuplaj a Forței Gravito-dinamice. Vezi formula d.lui Dorel Bîrsan. Ea reprezintă, așadar, corelația profundă cu gravitația recesivă din acest Câmp. Totodată, înălțimea Khu este: 147,8036632m = (Inch x c)/ √z = (Inch x c)/ (v x√z) = Inch/αgd… unde întâlnim: măsura Inch-ului (0,0254264m, care desemnează, în fragment, Diametrul Torului Genezei!), viteza luminii în vid, constanta cuantificării vitezei orbitale „z”, ce, la nivelul Terrei, este 26,59749647×108m2/s2 stabilită din ecuația: z = v2 x n = (29,7755472774m/s)2 x n, pe când 29,775547277m/s este viteza orbitală („v”) a Pământului, iar „n” este numărul de ordine al orbitei permise (3 în cazul așezării în jurul Soarelui a planetei noastre!). αgd este constanta de cuplaj a Forței Quintesențiale. Înălțimea ascunde, iată, legătura: 2e2 x 9√mpr/m… Numărul lui Euler, masa protonului, masa neutronului…

147,8036632m =(Inch x Σneutrino)/(EHggx16Φ) așadar, măsura Degetului cosmic, suma energiei celor trei neutrini, energia particulei Higgs, 16(Sulf), și Sectio aurea… Σneutrino este 1,883356 Gev/c2 iar EHgg este 125,148 Gev/c2… Astfel, putem desluși, în adânc, o proporție între „masa”/ gravitația Sufletului și gravitația recesivă a Spiritului („Sulful”!) unde Degetul lui Trismegist și Sectio aurea sunt doar martori ai Genezei. Totodată, această înălțime este, ca diviziune, circumferința lui Thuban, α Dragoni.

147,8036632m = 5813inch… Dar, se poate observa că: 5813 x 2π = 365,2415619 x102 (diviziune a anului tropic atlant!)… o circumferință a Cercului zilelor Anului solar.

Latura bazei exterioare, „ideale”: 232,16944m. Calculată în funcție de perioada orbitală a Terrei (365,24156zile!… anul tropic la vremea atlanților!…) în jurul Soarelui, fiind raport între H0/c din ecuația: Λ = 3 x (H0/c)2 x ΩΛ unde distingem: „Λ” constanta cosmologică Einstein, (H0/c)2 pătratul proporției dintre măsura constantei expansiunii cosmice Hubble-Lemaître și viteza luminii în vid și ΩΛ= 0,683455587, ca legătură între densitatea „energiei întunecate” datorate lui „Λ” și „densitatea critică” a materiei necesară opririi expansiunii la infinit (vezi relația matematică a spiralei logaritmice). Un amănunt! Conversia matricei Energiei Torului Genezei din Câmpul gravitodinamic (46,11285 x 106J), – în corespondență cu aceea a lui Planck din Câmpul electromagnetic (19,5608J) – în lungime negativă (m-1) ne revelează mărimea bazei „virtuale” a Piramidei Khu.

Distanța de la centrul bazei până la intersecția concavității/adânciturii este 115,062055m, „intrândul” fiind de 1,022665035, funcție de raportul sideralității. Unghiul din vârf, opus acestei laturi de 115,062055m, dintre înălțime și linia ce leagă vortexul de concavitate, este 37,900320. Apoi, unghiul, de sus, dintre înălțime și una din muchii, opus unei jumătăți de diagonale a bazei (164,16858m) are 42,00. Important! Media dintre aceste două este 39,950160 , deci, diviziune a razei vectoare a spiralei logaritmice a Genezei!!!

4. Înălțimea medie a rândurilor Piramidei din cele 210 este 0,69612204469m. În total cele 210 straturi inițiale reprezintă 146,18562924m, iar, peste acestea, urma Pyramidionul/Vârful de Cristal ce avea 1,618034m… vedeți conexiunea cu (Φ!)… În ordine crescândă, (0,69612204469m), trimite la: valoarea constantei expansiunii Hubble-Lemaître, raza polară a Soarelui, depărtarea până la Alnitak, zeta Orion… Pyramidionul (Vortexul!), (diferența peste cele 210 trepte, de înălțime 1,618034m, însemnând, ca parte, sectio aurea), Piatra Filosofală a Piramidei, aceea de sus! având cele patru laturi ale bazei în lungime, fiecare: 2,54264m, adică: Inch-ul!… iar în secțiune, observați diametrul Torului Genezei!… Cercul înscris de baza Pyramidionului avea perimetrul asemănător, ca diviziune, cu acela al Torului Genezei (7,981908713m x 102704).

5. Unghiul de înclinare al fețelor laterale față de baza exterioară, ideală/virtuală a Piramidei Khu este 51,8540. Unghiul de înclinare de la mijloc, jos, (cele 8 laturi reale!) al fețelor laterale față de baza reală este 52,10… iar cel de sus, între înălțime și linia spre concavitate/scobitură, este de 37,900320. Unghiul dintre muchii și diagonalele bazei este 420. Raportul dintre unghiul de 420 și cel de 51,8540 ne destăinuie distanța de la Pământ la Sirius (Alpha Canis Major): 0,8099124x1017metri europenești. Iar raportul distanțelor până la Zeta Reticuli și, respectiv, Sirius A ne dezvăluie atât înălțimea Șamanului pelasg de la Cernavoda (greșit numit Gânditorul de Hamangia!), cât și o secvență a constantei kaliogenezei. Unghiul de 51,8540 îl aflăm, privind Galaxia de jos, între linia Planului galactic și continuarea liniei dintre Nordul ceresc trecând prin poziția cortegiului solar pe Orbită, acum când mai are până la Apogeu 33,71 milioane de ani de parcurs.

„Efectul de piramidă”!… „Punctul” său este dat de conexiunea 147,8036632/3, adică se află la înălțimea de 49,26788773m (manifestarea plenară!). Aici este locul în care Creatorul Absolut, într-un câmp de flux, instituind coeficientul ideal de presiune a Apei (Vărsătorul Om!) asupra Focului (în fond, cheia Piramidei!), generează cuminecarea cu Ființa Omului (Creația!)… Așadar, vedem 147,803/3 = e x αgd x ħ… unde întâlnim invariantele: e constanta Euler ca raport între forța de presiune și energia cinetică αgd  constanta  gravitodinamică), pe când ħ = 1,05457168×10-34Js, constanta acțiunii cuantice, restrânsă, Planck-Dirac.       Tot aici, amintim: Unghiul de înclinare de la mijloc, jos, (cele 8 laturi reale!) al fețelor laterale față de baza reală este 52,10 iar unghiul dintre linia de la centrul bazei piramidei și locul de intersecție al adânciturii laterale și înălțimea până la 49,26788773m (147,8036632/3) este de 23,1940. Raportul dintre 52,10/23,1940 = (αc/Ψ)/ σe… descoperim: αconstanta structurii fine din câmpul electromagnetic, Ψ „piciorul atlant” din care am dedus kaliogeneza și σe proporția sideralității la puterea Euler…

Efectul de „Formă”,  canalul de transmitere a mișcării cosmice, îl putem observa la: Fusul lui Ananke, Răsucirea spațiului-timp, Piramida „Khu” (zisă, Keops), Ziguratul din cetatea Ur, Templele Egiptului de Sus, Stonehenge, Partenonul de pe Acropole-Atena, Piramida Soarelui din Teotihuacán, structura Sarmizegetusa, Kailasha/Ellora, Angkor Wat/Cambodgia, Templul Omului/Târgu Jiu, Apa Vie, Micro-câmpurile coloanei vertebrale, Fibrele cromatinei ce formează cromozomii, Dublul helix al ADN-ului, Unda Gândului…

7. Raportul dintre perimetrul virtual (928,67777m) al Piramidei Khu și înălțimea sa (147,8036632m) este

Înălțimea Piramidei „Khu” (Keops), ca diviziune, înseamnă distanța, în Ani lumină, până la Steaua Eltanin (Creștetul/Ochiul roșu al Dragonului, Steaua Zenithului), cea care, ajungând la Zenith pe 24 Februarie, fixează sărbătoarea dacică a Dragobetelui/Dragonului.

9. Proporția dintre înălțimea Piramidei Khu (Alnitak, zeta Orion!) și Coloana brâncușiană este o diviziune a produsului: αgd x lPl x π… știind că: lPl = ® x Inch. Avem: lungimea Planck, Raza Creației și π

10. Baza virtuală a Piramidei Khu (prin cele 4 laturi exterioare ipotetice de 232,16944m) face ca diagonala sa să măsoare 328,3365m… Acum, așezând imaginea lui Yin-Yang peste aceea a Torului Genezei, vom afla că: Linia mediană dintre Yin și Yang la nivel cosmic are 3,9939695723×102704 Știm că perimetrul Torului Genezei are 7,98793914472×102704m, ca urmare: linia mediană plus perimetrul în cauză vor însemna: 11,98190871×102704m. De aici ecuația care va finaliza dimensiunea Diagonalei: 2 x 11,98190871 x 137,036 = 328,3365m… Așadar, Diagonala Piramidei Khu ascunde în ea parametrii: Mediana Yin-Yang a Torului Genezei, Circumferința Torului Genezei și inversa constantei structurii fine, Sommerfeld.

Orbita/elipsa sistemului nostru solar în jurul Căii Lactee, are 17,069 x1020m… Un amănunt important! Semiaxa mică a elipsei Orbitei Galaxiei la puterea a 2-a plus semiaxa mare la puterea a 2-a fac 147,8036632 x1037m (aceasta, ca parte, este chiar înălțimea Piramidei Khu!…). Iar, în ecuația elipsei Orbitei noastre galactice: P = 2π x ((a2 + b2)/2)1/2 parametrul „((a2+b2)/2)1/2” este o parte a Numărului Euler! Viteza este de 231,24409km/s. Într-un an galactic (din 233,91113355 milioane ani!) cortegiul sistemului solar parcurge pe orbita în jurul Căii Lactee lungimea cosmică de 7,297352569 x1012m (adică un fragment din αc!!!), unde αc= π48/1023 întrucât: 48 = logπcx1023)… Iar 48 = πhc/Fvid x A/d4 (Forța vidului, efectul Cazimir). De remarcat: Raportul dintre Circumferința mica a Universului observabil și Orbita galactică este Φ x106, căci 276,182×1025m/17,069×1020m = Φ x106. Raza mica a Universului nostru observabil fiind 46,46 md Al, adică: 43,95573 x1025m.

12. Distanța până la Alnitak-Aa este 696,122×1016 Despre aceasta se vorbește la Gizeh, prin depărtarea în plan vertical, între Piramida Khu și Kephri de 348,254m (de două ori!). Raza lui Alnitak, corespondenta în Orion a lui Khu, este 5.306,746 mii km. Această rază desemnează produsul dintre 328,3365 x lPl … așadar, diagonala bazei Piramidei Keops și lungimea Planck.

13. Volumul Piramidei de 2,6320329 x106m3 (153xαgd), este, ca diviziune, 8πħ (constanta P. Dirac), în asemănare cu Volumul Galaxiei Albe (mai mic, însă, de 1045ori!). Însă volumul „virtual” al Ei, de 2,655659×106 (plus concavitățile), tot ca secțiune, ar da o masă de 51,307466×106 kg, ținând seama de densitatea Aurului și de conversia energiei gravitodinamice (Vidul) în kg.

14. Față de o jumătate a diagonalei pătratului bazei (328,337717/2 = 164,1685854m), distingem ecuația: 147,8036632m/164,168584m = 9/σ9… σ9 raportul sideralității la puterea a 9-a…Totodată subliniem că acel mirabil număr 286 ( Focul! Sulful alchemic!) impus de arhitecții Piramidei Khu (zisă Keops) înseamnă: 286 = ( 25 x αc x 2ħ)/ αgd unde αc este constanta de cuplaj specifică forței electromagnetice,  2ħ este măsura Gravitonului (cuanta câmpului de gravitație), iar αgd desemnează, iată, constanta de cuplaj (dimensiunea Interacțiunii) din cadrul celei de-a Cincea forțe fundamentale (Quintesentia).În timp ce: 287 = αc în inch! Concomitent, prin acest „286” putem desluși Frecvența de Aur a Muzicii (529hz!), aceea a Iubirii cosmice: 529 = 286/0,54029… când 0,54029hz este frecvența Fotonului.

E vremea ca, cinstind exigența celor de sus: Pithagora, Platon, Leibniz, Spinoza, să inițiem o geometrizare, sub Mathësëos, a Culturii … Arta trebuie, în fine, contopind pe „a zice” cu „a face” (Geneza 1:3!), să beneficieze de asemănările, egalitățile, formele Archeometriei și, bineînțeles, de semioza lor, la nivelul cosmicității cinetice… întrucât Numărul din Mathesis universalis este acela ce face ca ideea esențială a Întregului (Brahman) să fie reiterată în fiecare dintre părți, sub legea Simetriei… „Armonia Sferelor”, „Timaios”, „Dissertatio de Arte combinatoria”!

Să accedem la Matheseosophie!… Dar să ținem seamă!

„Nimeni să nu intre aici dacă nu e Geometru!”             

Petru Solonaru

9 aprilie 2022

Autor